Sākas sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku atlase

ALTUM 7.jūnijā izsludinājusi iepirkumus sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku atlasei, kuri sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros veiks ieguldījumus inovatīvos uzņēmumos. Pretendenti pieteikumus aicināti iesniegt līdz 13.jūlijam.

Lai tirgus dalībniekiem izskaidrotu nolikuma prasības, ALTUM rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kas notiks ALTUM telpās, Doma laukumā 4, Rīgā, 2017. gada 27. jūnijā plkst. 13:00, un tajā ir tiesīgs piedalīties ikviens ieinteresētais piegādātājs. 

Interesenti var iesniegt savus jautājumus arī pirms sanāksmes, nosūtot tos rakstveidā līdz 2017. gada 22. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu: iepirkumi.rkf@altum.lv. Dalība sanāksmē jāpiesaka, nosūtot attiecīgu informāciju līdz  22. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu: iepirkumi.rkf@altum.lv. 

Informācija par sēkas un sākuma kaptāla un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku atlasi

Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem ir novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 60 miljoni eiro, no kura 30 miljoni eiro ir paredzēti sēklas un sākuma kapitāla fondiem un 30 miljoni eiro – izaugsmes kapitāla fondiem. Lai apgūtu publiskos resursus 60 miljonu eiro apjomā, fondu pārvaldnieki publiskajiem resursiem piesaistīs arī privāto ieguldītāju līdzfinansējumu, kopumā 28 miljonus eiro. Sēklas un sākuma kapitāla fondos privātā finansējuma īpatsvars būs 20% (8 miljoni eiro), savukārt izaugsmes kapitāla fondos – 40% (20 miljoni eiro).

Agrīnākās stadijas investīcijas, proti, sēklas kapitāla investīcijas, apmērs ir līdz 250 000 eiro, savukārt sākuma un izaugsmes kapitāla ieguldījums ir paredzēts līdz pat 15 % no attiecīgā riska kapitāla fonda parakstītā kapitāla apmēra vai atsevišķos gadījumos pat vairāk.

Juris Vaskāns, ALTUM valdes loceklis:

“Uz zināšanām balstītas inovācijas ir mūsdienīgas ekonomikas dzinējspēks. Jaunie sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi ir nākamais loģiskais atbalsta etaps pēc akcelerācijas fondiem perspektīvām, inovatīvām augsta riska idejām. Akcelerācijas posma būtība ir palīdzēt šīm idejām atsperties, savukārt sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāls sniegs atbalstu inovatīvu produktu tālākai attīstībai un ieviešamai tirgū. Iepirkumā tiks atlasīti divi fondu pārvaldnieki sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kā arī divi izaugsmes fondu pārvaldnieki. Būtiski, ka atlasītajiem fondu pārvaldniekiem papildus publiskajam finansējumam, kas paredzēts 60 miljonu eiro apmērā, būs jāpiesaista arī privāto finansētāju līdzekļi, kopumā 28 miljoni eiro. Privāto investoru iesaistīšanās jaunajos fondos ir lielisks paraugs tam, kā valsts un privātais sektors var sadarboties uzņēmējdarbības veicināšanā, turklāt privātā finansējuma piesaiste kalpos kā projektu dzīvotspējas pārbaude.  Plānojam, ka jaunajos fondos investīciju atbalstu saņems aptuveni 80 inovatīvi projekti.”

Ņemot vērā, ka fondu pārvaldnieku atlase noritēs publiskās iepirkumu procedūras ietvaros, kā arī nepieciešamību pārvaldniekiem piesaistīt privāto finansējumu, tiek plānots, ka līgumi ar fondu pārvaldniekiem tiks noslēgti šā gada augustā. Pēc līgumu parakstīšanas pārvaldnieki varēs uzsākt privātā finansējuma piesaisti, kurai sekos investīciju periods.

Sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu valsts atbalsta nosacījumi noteikti Ministru kabineta  2016. gada 2. augusta noteikumos Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.