Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija

Jaunumi

 

Lai veicinātu iespējkapitāla nozares attīstību Latvijā, seši lielākie uzņēmumi, kas darbojas iespējkapitāla nozarē Latvijā – “Baltcap Management Latvia”, “EKO Investors”, “Hanseatic Capital Latvia”, “NCH Advisors INC.”, “Norvēģijas – Latvijas uzņēmējdarbības attīstības fonds” un “Small Enterprise Assistance Funds”, kā arī “Latvijas Attīstības aģentūra” nodibinājušas sabiedrisko organizāciju “Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija” (LVCA).

Iespējkapitāla fonds, investējot naudas līdzekļus uzņēmumā, kļūst par tā līdzīpašnieku, līdz ar to uzņemoties daļu no uzņēmējdarbības riska, bet arī sagaidot paaugstinātajam riskam atbilstošu atdevi. Fonds tāpat kā pārējie līdzīpašnieki ir tieši ieinteresēts uzņēmuma vērtības pieaugumā. Uzņēmumu īpašnieki un vadība, kas izvēlas šo finansējuma veidu, papildus finansu ieguldījumam saņem arī riska kapitāla fonda pieredzi, zināšanas un sakarus, tādejādi veicinot panākumus.

LVCA ir izvirzīti šādi uzdevumi:

  • Informēt uzņēmējus un sabiedrību par iespējkapitāla finansēšanas iespējām;
  • Veicināt asociācijas biedru viedokļu un pieredzes apmaiņu;
  • Pārstāvēt biedru uzskatus un intereses pārrunās ar valsts institūcijām;
  • Organizēt un nodrošināt sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu iespējkapitāla asociācijām.

Asociācijas dibinātāji ir fondu vadības kompānijas, kuru pārvaldē ir dažāda lieluma un darbības profila investīciju fondi. 2003. gada nogalē Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija kļuva par Eiropas Iespējkapitāla asociācijas (European Private Equity & Venture Capital Association) asociēto biedru. Šobrīd asociācija apvieno 40 organizācijas – lielāko daļu iespējkapitāla nozares dalībnieku Latvijā.

Kristīne
Bērziņa
LVCA Valdes priekšsēdētāja un “Livonia Partners” partnere
Anita
Titova
LVCA Izpilddirektore
Edgars
Pīgoznis
LVCA Valdes goda loceklis un Glücksburg Investments partneris
Harijs
Švarcs
LVCA Valdes loceklis un SG Capital partneris
Rūdolfs
Krese
LVCA Valdes loceklis un ZGI Capital partneris
Matīss
Neimanis
LVCA Valdes loceklis un "Buildit Accelerator" vadošais partneris
Sandijs
Āboliņš-Ābols
LVCA Valdes loceklis, BaltCap partneris
Sigvards
Dzelzkalējs
LVCA Valdes loceklis un Superia direktors
Jānis
Skutelis
LVCA Valdes loceklis, FlyCap partneris
Vanesa
Strautniece
LVCA Valdes asistente