Riska kapitālu turpmāk aicina saukt par iespējkapitālu

Pēc ļoti ilgstoša darba esam tikuši pie atbistoša nozares nosaukuma latviešu valodā. Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija ir pieņēmusi lēmumu terminu "venture capital" turpmāk tulkot kā "iespējkapitāls", atsakoties no iepriekš lietotā "riska kapitāls". Terminoloģijas komisijas lēmums iekļauts Latvijas Terminoloģijas portālā termini.gov.lv, kur tiek apkopota apstiprināta nozaru terminoloģija. Šādas izmaiņas bija nepieciešamas, jo "venture capital" neprecīzais tulkojums latviešu valodā radīja nepamatoti negatīvas asociācijas ar konkrētā veida ieguldījumiem un bremzēja šāda finansējuma izmantošanu Latvijā.  

Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija (LVCA) aicina visas jaunuzņēmumu ekosistēmā iesaistītās organizācijas un personas turpmāk lietot jauno terminu un pakāpeniski izskaust iepriekšējā izmantošanu. LVCA tuvākajā laikā plāno mainīt asociācijas nosaukumu, aizstājot arī asociācijas nosaukumā vārdu riska ar iespējkapitāls, kā arī iesniegt grozījumu priekšlikumus normatīvajos aktos, kuros ir termins "riska kapitāls".

Termins "venture capital" jeb latviešu valodā "iespējkapitāls" un pati ieguldīšanas stratēģija ir radusies ASV pēc 2. Pasaules kara. Latvijā pirmo reizi šāda veida ieguldījumi tika veikti pagājušā gadsimta 90. gadu beigās. Specifisku zināšanu par iespējkapitāla ieguldījumu trūkuma dēļ tā latviskais tulkojums tika uztverts un interpretēts burtiski - vārds "risks" radīja viennozīmīgi negatīvu asociāciju ar paaugstinātu risku. Tas kavēja nozares attīstību, tai skaitā šāda finansējuma izmantošanu. Jāuzsver, ka vārda "venture" būtība ir vairāk saistīta ar neskaidrību un uzdrīkstēšanos sākt jaunu un ne tik tradicionālu biznesu. Vienlaikus tā ir arī iespēju augt un nopelnīt. Ar nozari nesaistītu personu vidū šāda finansējuma priekšrocības  neprecīzā tulkojuma dēļ bieži palika nepamanītas.

2021. gada maijā pētījumu centrs SKDS veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu iedzīvotāju attieksmi pret risku, riska kapitālu un apzīmējumu "riska kapitālists". 61% atzina, ka cilvēkam, kura amats ir "riska kapitālists", nevar uzticēties. Latvieši ir arī piesardzīgi, jo 29% ļoti nepatīk lietas darbības un pasākumi, kas ir saistīti ar risku. 42% respondentu atzina, ka viņiem drīzāk nepatīk šādas lietas.

Regulējums iespējkapitāla nozarei bieži tika piemērots ar nepamatotu piesardzību tieši neprecīzā, risku uzsverošā tulkojuma dēļ. Latvijā termins “riska kapitāls” līdz šim ticis lietots Valsts Fondēto pensiju likumā, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kā nozares uzrauga aktos, kā arī normatīvajos aktos, kas saistīti ar valsts atbalstu izveidotu riska kapitāla fondu darbību.

“Mēs šobrīd esam vienīgie Baltijas valstīs, kam izdevies tulkojumu no angļu valodas mainīt uz piemērotāku terminu valsts valodā un arī tādu, kas labāk raksturo konkrētā ieguldījuma būtību. Protams, jebkura investīcija sevī ietver zināmu daļu riska, taču uzsvaram nevajadzētu būt uz to, bet gan uz iespējām, ko šāds finansējums rada jauniem uzņēmumiem ar ambicioziem izaugsmes plāniem. Šie ieguldījumi nav tikai par risku,” skaidro LVCA pārstāvis, IPAS “INVL Asset Management” valdes priekšsēdētājs un termina maiņas procesa iniciators un virzītājs Andrejs Martinovs.

“Valsts valodas centrs priecājas par visu nozaru pārstāvjiem un ekspertiem, kas ir ideju un apņēmības pilni ieguldīt darbu latviešu valodas un terminoloģijas attīstībā. Pateicoties LVCA iniciatīvai un vērtīgajiem komentāriem, valodnieku un nozares pārstāvju ciešā sadarbībā spējām sakārtot finanšu un ieguldījumu nozares terminoloģiju un papildināt to ar kvalitatīviem jauniem terminiem. Šāds ekspertu un valodnieku sadarbības modelis ir latviešu valodas ilgtspējas un attīstības stūrakmens,” sadarbību ar LVCA atzinīgi komentē Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs, direktora vietnieks attīstības jautājumos Arturs Krastiņš.

LVCA ir  ļoti pateicīga Valsts valodas centra direktoram Mārim Baltiņam par jaunā "venture capital" tulkojuma latviešu valodā izveidi un Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijai par atbalstu šā termina turpmākai lietošanai. Tāpat LVCA pateicas Latvijas Bankai un īpaši Finanšu un Kapitāla tirgus komisijai par konstruktīvo darbu, strādājot pie mēģinājumiem atrast nozarei piemērotāko terminu.
 

Informācija tika publicēta arī ziņu portālā Delfi Bizness un Labs of Latvia mājaslapā.