LVCA turpmāk vadīs Kristīne Bērziņa

LVCA turpmāk vadīs Kristīne Bērziņa 

1.oktobra LVCA valdes sēdē pēc ilggadējā asociācijas valdes priekšsēdētāja Edgara Pīgožņa lūguma notika valdes vadības pārvēlēšana. Ar vienbalsīgu balsojumu par LVCA vadītāju tika izvēlēta Livonia Partners partnere Kristīne Bērziņa.

Edgars Pīgoznis, kas šo amatu ieņēma no 2012.gada, turpinās pildīt valdes locekļa pienākumus, pārstāvot asociāciju Apvienotajā Karalistē.

Valdes locekļi augstu novērtēja pēdējos gados sasniegto, ka asociācija ir kļuvusi par spēcīgu nozares spēlētāju un Latvijas investoru balsi. Savukārt Edgars izteica gandarījumu, ka asociāciju tupmāk vadīs  K.Bērziņa un novēlēja viņai panākumus jaunajā amatā.