Būtiski atvieglos riska kapitāla pārvaldnieku uzraudzības slogu

Gaidāms, ka jau pirms Jāņiem Saeimā tiks apstiprināti grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Tie būtiski samazinās reģistrēto pārvaldnieku uzraudzības prasības, kā arī maksājumus FKTK. 

Grozījumu apstiprināšanas gadījumā reģistrētie pārvaldnieki no nākamā gada 1.janvāra pārskatus Komisijai sniegs tikai reizi gadā. Līdzšinējā maksājuma 0,029% apmērā no aktīviem katru ceturksni jeb desmitiem tūkstošu EUR katru gadu pārvaldnieki turpmāk maksās 900 EUR gadā. EuVeCa gadījumā pārskati būs jāsniedz reizi ceturksnī un gada maksa FKTK būs EUR 1900.

Minētos grozījumus šodien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja izskatīšanai Saeimas sēdē 3.lasījumā. Paredzams, ka balsošana par tiem plenārsēdē notiks 20.jūnijā.

LVCA pirms diviem gadiem uzsāka diskusiju ar valsts iestādēm par nepieciešamību steidzami veicināt Latvijas riska kapitāla pārvaldnieku konkurētspēju, saprātīgi mazinot to uzraudzību un nosakot uzraudzības apjomam atbilstošus maksājumu apmērus FKTK. LVCA aprēķini parādīja, ka Latvijas riska kapitāla pārvaldnieki maksā visaugstākās uzraudzības komisijas Baltijas valstīs un pie aktīvu apjoma virs 30 miljoniem EUR – visaugstākās Eiropā.

Neskatoties uz Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas konceptuālo atbalstu LVCA iniciatīvai, atbilstoša likumprojekta virzība notika ārkārtīgi lēni. LVCA izsaka milzīgu pateicību deputātiem un īpaši Gatim Eglītim un Reinim Znotiņam, kas likumprojektu iesniedza Saeimā kā savu iniciatīvu un rūpējās par tā virzību.

Turot īkšķus par nākamās nedēļas Saeimas plenārsēdes balsojumu, ceram uz jaunu pārvaldnieku reģistrāciju un esošo darbības paplašināšanu Latvijā pēc grozījumu pieņemšanas.