Livonia Partners atzinīgi novērtē atvieglotos nosacījumus EuVECA darbībai

Eiropas Komisija 30.maijā vienojās atvieglot darbības nosacījumus Eiropas riska kapitāla fondiem (EuVECA). Vienošanās panākta, lai paplašinātu mazo un vidējo uzņēmumu iespējas saņemt finansējumu no strikti  regulētajiem EuVECA. Konkrēti vienošanās paredz:

  •           Atvieglot EuVECA pārvaldnieku atbilstības prasības;
  •           Palielina mazo un vidējo uzņēmumu loku, kurā EuVECA  ir atļauts investēt;
  •           Samazina EuVECA  izmaksas, nodrošinot, ka fondiem, darbojoties visā ES teritorijā, būs jāmaksā uzraudzības komisijas tikai savas reģistrācijas valsts uzraudzības iestādei.

Vienīgā Baltijā riska kapitāla fonda, kas reģistrēts kā EuVECA, Livonia partners partnere Kristīne Bērziņa ļoti atzinīgi novērtē šo Eiropas Komisijas lēmumu. “Tas ļaus mums turpmāk neuztraukties par citu dalībvalstu uzraudzības iestāžu mēģinājumiem pieprasīt no mums samaksu par darbību attiecīgajā valstī un, protams, radīs lielāku ienesīgumu mūsu ieguldītājiem.”

 

Eiropas Komisijas vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un ES Padomei.