Latvija ir interesanta ārvalstu privātkapitāla firmu investīcijām

2017. gadā Centrālajā un Austrum Eiropā (CEE) veikto privātkapitāla (Private equity) un riska kapitāla (Venture capital) investīciju apjoms bija rekord augsts un sasniedza €3.5 miljardus. Saskaņā ar datiem, kas apkopoti Invest Europe privātkapitāla statistikas CEE 2017.gadā ziņojumā (Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2017 report),  Latvija ieņem 2.vietu reģionā pēc šādu investīciju attiecības pret IKP. Šo rādītāju mūsu valsts sasniegusi nevis pateicoties vietējo riska kapitāla pārvaldnieku darbībai, bet saistībā ar liela Āzijas privātkapitāla fonda ieguldījumu mūsu valsts uzņēmumā.

 

2017.gada investīciju apjoms par 113% pārsniedz pagājušā gada rādītāju un ir pat augstāks kā iepriekšējais reģionālais rekords 2008.gadā. Ziņojums parāda, ka arī rādītāji par finanšu piesaisti riska kapitāla fondiem un ienākumiem no investīciju pārdošanas reģionā kopumā ir uzlabojušies.

 

Latvijas augstā vieta pēc investīciju apjoma sasniegta pateicoties vienam no lielākajiem Āzijas privātkapitāla fondiem – PAG un tā ieguldījumiem Food Union. Arī Baltijas valstīs kopumā, lielāko daļu no 2017.gada investīcijām veikuši ārvalstu fondi. Tikai 22% no ieguldījumiem nākuši no vietējiem riska kapitāla fondiem. Konkrēti Latvijā, sakarā ar pārrāvumu ES Struktūrfondu finansējumā riska kapitālam, 2017.gadā vietējie fondi vispār neveica jaunas investīcijas.

 

Finansējuma piesaiste privātkapitāla fondiem CEE pieauga par 46% attiecībā pret iepriekšējo gadu, sasniedzot €1.3 miljardus 2017.gadā, tajā skaitā €360 miljonus riska kapitāla fondiem. 38% no šī apjoma veica Eiropas investori ārpus CEE reģiona, 26% - investori no citām pasaules valstīm (galvenokārt ASV) un tikpat – konkrēto valstu un ES institūcijas. Diemžēl, Latvijā 2017.gadā jauni fondi netika izveidoti, un Invest Europe ziņojums parāda, ka jaunpiesaistīto investīciju apjoms pie mums bija €0.

 

Ienākumi no fondu portfeļkompāniju pārdošanas, visā CEE reģionā 2017.gada ietvaros, sasniedza €1.3 miljardu vērtību. Līderis Baltijas valstīs, pārdoto privātkapitāla ieguldījumu ziņā, ir Lietuva ar darījumu apjomu €113 milj.

 

Augsti privātkapitāla investīciju, ieguldījumu piesaistes un pārdošanas rādītāji 2017.gadā bija ne tikai CEE reģionā, bet arī visā Eiropā kopumā.

 

2018. un 2019.gadā Latvijas vietējo fondu rādītājiem Invest Europe statistikā vajadzētu būtiski uzlaboties, pateicoties jauno Eiropas struktūrfondu plānošanas perioda 2014 – 2020 fondu darbības sākumam. 2018.gada statistiku Latvijā tomēr atkal būtiski ietekmēs ārvalstu investīcijas, konkrēti -ASV privātkapitāla kompānijas Blackstone darījums, izpērkot Luminor Group akcijas.

 

 

https://www.investeurope.eu/media/727455/Invest-Europe-CEE-Activity-Report-2017-05072018.pdf