Ekonomikas ministre: Jaunuzņēmumi tautsaimniecībā iepludina jaunas tehnoloģijas un rada jaunas nozares

Avots: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/ekonomikas-ministre-jaunuznemumi-tautsaimnieciba-iepludina-jaunas-tehnologijas-un-rada-jaunas-nozares

 

Š.g. 7.septembrī ekonomikas ministre Ilze Indriksone parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā iesaistītajām organizācijām, vienojoties par ciešāku sadarbību un apstiprinot Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģiju 2022.-2025.gadam.

 Ekonomikas ministre izteica atzinību jaunuzņēmumu intereses pārstāvošajām organizācijām par aktivitāti un ieguldījumu ekosistēmas attīstībā.

Ilze Indriksone norāda: “Jaunuzņēmumiem ir nozīmīga loma Latvijas tautsaimniecībā, nodrošinot inovatīvu ideju un jaunu tehnoloģiju ieplūšanu ekonomikā, veidojot pāreju uz zināšanu ekonomiku un radot jaunas nozares. Es novērtēju jaunuzņēmumu devumu šobrīd, tajā pašā laikā apzinoties, ka Latvijai nepieciešams vairāk jaunuzņēmumu, vairāk tajos strādājošo darbinieku un daudz vairāk piesaistītā finansējuma.”

Puses vienojās par nepieciešamību pēc augstākām ambīcijām un izaicinošākiem mērķiem jaunuzņēmumu jomā, kas ļautu jaunuzņēmumiem radīt daudz lielāku pienesumu valsts budžetā. Tika panākta saprašanās arī par nepieciešamību noņemt birokrātiskās barjeras, veidot atbalsta kontaktpunktus un komūnu, koprades vietu un telpu, kurā jaunie uzņēmēji var iedvesmoties, tikt iedrošināti un atrast partnerus tālākai sadarbībai.

Apstiprinātā Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģija 2022.-2025.gadam paredz iesaistītajām pusēm kopīgi veicināt spēcīgu un vienotu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību un ieviest aktivitātes, kas ir vērstas uz Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas sadarbību, atpazīstamību un ilgtspēju. Paredzēts arī veicināt sadarbību ar investoriem un attīstīt finanšu pieejamību, kā arī nodrošināt efektīvu komunikāciju iesaistīto pušu starpā.

Stratēģiju apstiprināja un memorandu parakstīja Ekonomikas ministrija, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, nodibinājums “TechChill”, biedrība “Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija”, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, nodibinājums “TechHub” un biedrība “Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls”. Citām ekosistēmas organizācijām tiks dota iespēja pievienoties memorandam. Apstiprinātās stratēģijas teksts ir pieejams šeit.

Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģija: https://www.em.gov.lv/lv/jaunuznemumu-ekosistemas-attistibas-strategija