Pieejams ALTUM iespējkapitāla apskats

2023. gads ir iezīmējis attīstību vairākos iespējkapitāla nozares virzienos – papildus esošo 4. paaudzes fondu apguvei, ir notikusi nozīmīga virzība 5. paaudzes un IPO fondu programmās.

Uzziniet fonda un nozares aktualitātes - Altum Iespējkapitāla apskatā. To iespējams arī lejupielādēt. Sagatavotā informācija paredzēta Altum sadarbības partneriem, fondu pārvaldniekiem, politikas veidotājiem.

Lasīt Iespējkapitāla apskatu

Uzziniet:

  • 4. paaudzes fondu darbības rezultatīvie rādītāji; 
  • IPO fonda izveide; 
  • ALTUM līdzfinansēto fondu darbības rādītāji un darījumi; 
  • Raidieraksta Mediāna rubrikas «Iespējkapitāls» (tapušas sadarbībā ar LVCA); 
  • Nozares aktualitātes.