Sagatavots Baltijas Privātā un Riska kapitāla tirgus pārskats

Pirmo reizi sagatavots Privātā un Riska kapitāla tirgus pārskats, kurā ietverta informācija par visām trīs Baltijas valstīm. 
Deloitte sagatavotajā pārskatā analizēti dati par Baltijas valstīs strādājošiem Privātā un Riska kapitāla fondiem,  to piesaistīto kapitālu, veiktajām investīcijām un ieguldījumu realizācijas darījumiem laika periodā no 2010.-2019.gadam. Pārskatā ietverta informācija par visiem Baltijas valstu Privātā un Riska kapitāla tirgū strādājošiem fondiem.
Liels paldies visiem fondiem par datu pārskata vajadzībām sniegšanu un Deloitte par tā sagatavošanu.  

Tirgus pārskats: Baltics Private Equity and Venture Capital Market overview 2010-2019

Vebināra ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=nHrag60gJH0&feature=youtu.be