Pateicība Reinim Znotiņam un Gatim Eglītim

Novembrī jaunievēlātā 14.Saeima sāks savu darbu, tāpēc šis ir lielisks brīdis, lai atskatītos uz nu jau aizejošā parlamenta paveikto privātā un iespējkapitāla nozarē un atzīmētu svarīgāko.

13.Saeimas darbības laikā tika pieņemti vairāki mūsu industrijai ārkārtīgi nozīmīgi normatīvo aktu grozījumi:

- būtiski samazināti maksājumi FKTK gan reģistrētiem, gan licencētiem AIF pārvaldniekiem un samazināti to atskaitīšanās pienākumi;

- saglabāts fondu nodokļu aplikšanas režīms fondu investoru līmenī;

- pieņemts SIA opciju regulējums;

- veikti labojumi Jaunuzņēmumu atbalsta likumā;

- Valsts fondēto pensiju likuma grozījumi veikti, ņemot vērā industrijas intereses.

Ļoti lielā mērā tas notika deputātu Reiņa Znotiņa un Gata Eglīša īpaši aktīvas darbības dēļ.

Reinis kā Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas vadītājs arī neskaitāmas reizes aicināja Ekonomikas ministriju, FKTK un ALTUM sniegt informāciju par atbalstu VC fondiem un jaunuzņēmumiem, tādejādi, tai skaitā, veicinot nākamā plānošanas perioda fondu noteikumu izstrādi.

Esam pateicīgi par sadarbību un darbu Reinim Znotiņam un Gatim Eglītim.

Ceram uz nozares attīstību arī 14.Saeimas laikā un novēlam jaunajam parlamentam veiksmīgu darbību!