LVCA tikšanās ar FKTK

Vakar, 2020. gada 24. septembrī, LVCA biedri tikās ar FKTK padomi sarunās par sektora aktualitātēm. Tikšanās laikā FKTK klāstīja savu redzējumu par privātā un riska kapitāla nozari, savukārt LVCA biedri - privātā un riska kapitāla fondu pārvaldnieki iepazīstināja ar sevi un savas darbības stratēģiju. Papildus diskusijas laikā tika apspriestas esošās nozares regulējuma problēmas.

Pateicamies visiem LVCA biedriem, kuri apmeklēja tikšanos un aktīvi iesaistījās diskusijā. Paldies liels FKTK vadībai: Santai Purgailei, Ģirtam Rūdam, Kristīnei Černajai-Mežmalei un Ievai Osei.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile: FKTK padomes viena no prioritātēm ir produktīvs dialogs ar visiem Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, jo tikai šādi mēs varam operatīvi saņemt vērtējumu par esošā regulējuma praktisko darbību un jautājumiem, pie kuru risināšanas ir jāturpina strādāt, lai nodrošinātu finanšu sektora izaugsmi un attīstību.”

LVCA valdes priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa: “Esam ļoti priecīgi par FKTK jaunās padomes atvērtību dialogam ar tirgus dalībniekiem. Pārstāvot šo strauji augošu finanšu sektora nozari, dažreiz saskaramies ar to, ka politikas veidotāji neizprot tās specifiku un veido likumdošanas ietvaru, kas neatbilst nozares specifikai un ievieš administratīvo slogu, kas ir smagāks par Eiropas praksi un Eiropas Savienības direktīvu ietvaru. Tāpēc šādas tikšanās ļoti svarīgas, lai skaidrotu nozares potenciālu sniegt būtisku ieguldījumu strauji augošu uzņēmumu izveidē un attīstībā Latvijā un nepieciešamību novērst šķēršļus šā potenciāla realizēšanā.”