LVCA iecelta jauna valde

2021. gada 18. maijā, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas (LVCA) biedru sapulcē tika pārvēlēta LVCA valde.

 

Valdes pārvēlēšanas nepieciešamību reizi divos gados nosaka LVCA statūti. Jaunajā valdē darbu turpinās Edgars Pīgoznis, Glucksburg Investment vadītājs, Jānis Skutelis, FlyCap partneris, Kristīne Bērziņa, Livonia Partners vadītāja, Mārtiņš Bičevskis, Commercialization Reactor Fund pārstāvis, Rūdolfs Krese, ZGI Capital Investīciju direktors un Sandijs Āboliņš-Ābols, BaltCap partneris. Valdes sastāvā pirmo reizi ievēlēts nekustamo īpašumu fonda SG Capital partneris Harijs Švarcs.

 

Par valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Kristīne Bērziņa.

 

Par valdes juridiskajiem padomniekiem iecelti Sorainen partnere Eva Berlaus un Cobalt partneris Guntars Zīle.

 

LVCA valdes priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa: “Esam ļoti priecīgi par to, ka LVCA valdē pārstāvēto aktīvu klases ir paplašinājušās ar nekustamā īpašuma fondu profesionāliem pārvaldniekiem. Tāpat esam pateicīgi nozares atbalstītajiem profesionālu pakalpojumu jomā, Sorainen partnerei Evai Berlaus un Cobalt partnerim Guntaram Zīlēm, piekrītot kļūt par LVCA valdes padomniekiem. Nākotnē vēlamies nodrošināt vēl plašāku privātā kapitāla tirgū iesaistīto spēlētāju pārstāvību valdē.

 

No Latvijā reģistrētiem izaugsmes un privātā kapitāla fondiem jaunuzņēmumiem un kompānijām ar ambicioziem plāniem šobrīd ir pieejami 172 miljoni eiro. Nekustamā īpašuma investīciju jomā tapšanas stadijā ir vairāki jauni fondi ar pāris simtu miljonu eiro aktīviem investēšanai.”