Diskusijas “Ko investori un finansētāji sagaida no saviem klientiem ESG kontekstā?” ieraksts

Aicinām iepazīties ar 6.aprīļa diskusijas “Ko investori un finansētāji sagaida no saviem klientiem ESG kontekstā?” ierakstu un prezentācijām.

 

Diskusijas dalībnieki:

Ieva Jansone - Buka, ALTUM valdes locekle
Elīna Salava - ALTUM valdes finanšu padomniece un obligāciju emisijas vadītāja
Jānis Ozoliņš - SEB Lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs
Pēteris Stepiņš - Swedbank Ieguldījumu sabiedrības vadītājs
Diskusiju moderē Harijs Švarcs, SG Capital valdes priekšsēdētājs

 

Diskusijas dalībnieki dalījās ar to pārstāvēto organizāciju pieeju un pieredzi sekojošos jautājumos:

  • Kā ESG kritēriju ievērošana ietekmē un ietekmēs sadarbības iespējas ar LPs un finansētājiem?  Kādas ir katras no diskusijā iesaistītajām organizācijām prasības/plānotās prasības ESG jomā attiecībā pret saviem klientiem.
  • Kā veidojas prasības ESG jomā un likumdošanā? Kā šo prasību izpilde tiek/tiks monitorēta?
  •  Kas ESG kontekstā tiek mērīts: ar kādiem rīkiem un kādas direktīvas/normatīvie akti tiek izmantoti kā pamats šai mērīšanai? Kādas atskaites investori ESG jomā sagaida no uzņēmumiem?
  • ES prasības ESG kontekstā tuvākajiem gadiem? Kas sagaidāms no AIF?

 

Saite uz video ierakstu: https://www.youtube.com/watch?v=OLrMe8QK3Is

ALTUM prezentācija pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/1xnGj5S8c3OOWiLRuKiUBDrUhSKlPmKzf/view?usp=sharing

SEB prezentācija pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/1tQjhysLqVJEPpB5jTAsuW_BHmr-ch0z1/view?usp=sharing

Swedbank prezentācija pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/1Ayu7aQoZA5aduLbNAKO49hbUPiAQwEJm/view?usp=sharing