Kas ir iespējkapitāla investori?

Riska kapitāla investori ir gan turīgas personas, kuras dēvē par “Biznesa eņģeļiem” (Business Angels), gan investīciju fondi, kurus pārvalda profesionāli investīciju menedžeri.

Jāatzīmē, ka darbības pamatprincipi ir līdzīgi gan individuāliem investoriem, gan investīciju fondiem.

Riska kapitāla investīciju fondi.

Riska kapitāla fondi ir komercsabiedrības ar ierobežotu darbības laiku (parasti tie ir 10 gadi), kurās savus brīvos līdzekļus iegulda pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas, bankas un citi investori, tos pārvalda profesionāli investīciju menedžeri. Tādējādi riska kapitāla fondi ir mehānisms, kas ļauj dažādu investoru naudu ieguldīt daudzsološos uzņēmumos, veicinot to attīstību un vērtības pieaugumu, līdz ar to nodrošinot fonda investoriem ilgtermiņa peļņas gūšanas iespēju.