Latvijas Riska kapitāla asociācija

Jaunumi

01.07.2020 BaltCap portfolio company Coffee Address to acquire Estonian vending and coffee service company 7Kohvipoissi BaltCap portfolio company Coffee Address to acquire Estonian vending and coffee service company 7Kohvipoissi Coffee Address Holding, a vending and coffee service company in the Baltics operating under the Coffee Address brand is to acquire 7Kohvipoissi. 28.06.2020 Sagatavots Baltijas Privātā un Riska kapitāla tirgus pārskats Sagatavots Baltijas Privātā un Riska kapitāla tirgus pārskats Pirmo reizi sagatavots Privātā un Riska kapitāla tirgus pārskats, kurā ietverta informācija par visām trīs Baltijas valstīm. Deloitte sagatavotajā pārskatā analizēti dati par Baltijas valstīs strādājošiem Privātā un Riska kapitāla fondiem, to piesaistīto kapitālu, veiktajām investīcijām un ieguldījumu realizācijas darījumiem laika periodā no 2010.-2019.gadam. Pārskatā ietverta informācija par visiem Baltijas valstu Privātā un Riska kapitāla tirgū strādājošiem fondiem. Liels paldies visiem fondiem par datu pārskata vajadzībām sniegšanu un Deloitte par tā sagatavošanu. 24.06.2020 Baltics Private Equity and Venture Capital Market Overview 2010-2019 Baltics Private Equity and Venture Capital Market Overview 2010-2019 We are pleased to announce that the first Baltic Private Equity survey results for the 2010-2019 are ready. Join us for an in-depth presentation of the report as well as discussion on the situation in PE and VCA markets in all Baltic states! During the webinar a detailed analysis of the Private Equity and Venture Capital funds that operate in the Baltics, their capital raised, investments and divestments will be presented. Presentation will be followed by a panel discussion with VCA representatives from Latvia (Normunds Igolnieks), Lithuania (Rokas Peciulaitis) and Estonia (Kristjan Kalda).

 

Lai veicinātu riska kapitāla nozares attīstību Latvijā, seši lielākie uzņēmumi, kas darbojas riska kapitāla nozarē Latvijā – “Baltcap Management Latvia”, “EKO Investors”, “Hanseatic Capital Latvia”, “NCH Advisors INC.”, “Norvēģijas – Latvijas uzņēmējdarbības attīstības fonds” un “Small Enterprise Assistance Funds”, kā arī “Latvijas Attīstības aģentūra” nodibinājušas sabiedrisko organizāciju “Latvijas riska kapitāla asociācija” (LVCA).

Riska kapitāla fonds, investējot naudas līdzekļus uzņēmumā, kļūst par tā līdzīpašnieku, līdz ar to uzņemoties daļu no uzņēmējdarbības riska, bet arī sagaidot paaugstinātajam riskam atbilstošu atdevi. Fonds tāpat kā pārējie līdzīpašnieki ir tieši ieinteresēts uzņēmuma vērtības pieaugumā. Uzņēmumu īpašnieki un vadība, kas izvēlas šo finansējuma veidu, papildus finansu ieguldījumam saņem arī riska kapitāla fonda pieredzi, zināšanas un sakarus, tādejādi veicinot panākumus.

LVCA ir izvirzīti šādi uzdevumi:

  • Informēt uzņēmējus un sabiedrību par riska kapitāla finansēšanas iespējām;
  • Veicināt asociācijas biedru viedokļu un pieredzes apmaiņu;
  • Pārstāvēt biedru uzskatus un intereses pārrunās ar valsts institūcijām;
  • Organizēt un nodrošināt sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu riska kapitāla asociācijām.

Asociācijas dibinātāji ir fondu vadības kompānijas, kuru pārvaldē ir dažāda lieluma un darbības profila investīciju fondi. 2003. gada nogalē Latvijas Riska kapitāla asociācija kļuva par Eiropas Riska kapitāla asociācijas (European Private Equity & Venture Capital Association) asociēto biedru. Šobrīd asociācija apvieno 40 organizācijas – lielāko daļu riska kapitāla nozares dalībnieku Latvijā.

Kristīne
Bērziņa
LVCA valdes priekšsēdētāja un “Livonia Partners” partnere
Anita
Matisone
LVCA Izpilddirektore
Jānis
Skutelis
LVCA Valdes loceklis, FlyCap partneris
Sandijs
Āboliņš Ābols
LVCA Valdes loceklis, BaltCap partneris
Edgars
Pīgoznis
LVCA valdes loceklis un Glücksburg Investments partneris
Mārtiņš
Bičevskis
LVCA Valdes loceklis un “Commercialisation Reactor Fund” Partneris
Guntars
Zīle
LVCA Valdes loceklis un “COBALT Latvia” Partneris
Rūdolfs
Krese
LVCA Valdes loceklis un ZGI Capital investīciju direktors