www.livoniapartners.lv
Brīvības iela 46-26,
LV-1011 Rīga,
Latvija
T: +371 67 687 799
E: info@livoniapartners.lv

Investīciju fondi

Livonia Partners ir investīciju komanda, kas darbojas Baltijas valstīs. Kopējais "Livonia Partners" pārvaldītais investīciju portfeļa apmērs pārsniedz 240 miljonus eiro.

Fonda dalībnieki ir vietējie un starptautiskie institucionālie investori: pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas un attīstības finanšu institūcijas. 

Mēs atrodam perspektīvākās investīciju iespējas, un nodrošinām to, lai mūsu portfeļa uzņēmumiem, netrūkst ne resursu, ne zināšanu veiksmīgai izaugsmei. Strādājot ar mūsu portfeļa uzņēmumu vadību, mēs augstu vērtējam savstarpējo atklātību un uzticību. Mūsu komanda ir atvērta jaunām idejām un daudzveidīga savā pieredzē.