www.flycap.lv/
Matrožu iela 15a,
Rīga, LV-1048
Latvija,
E: info@flycap.lv

Investīciju fondi

FlyCap AIFP ir riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas pārvalda "FlyCap Investment Fund I AIF” ar kopējo apjomu EUR 15,75 milj. FlyCap fonds papildus izaugsmes stadijas uzņēmumu finansēšanai, 20 – 30% no fonda līdzekļiem plāno ieguldīt jaundibinātos uzņēmumos, kuriem jau ir izstrādāts biznesa modelis un pārbaudīta produkta dzīvotspēja, piesaistot pirmos klientus. Šādi uzņēmumi var saņemt finansējumu no 50 000 EUR līdz 200 000 EUR pirmajā investīciju raundā ar iespēju šo summu palielināt līdz 1,5 milj. EUR vēlākās uzņēmuma attīstības fāzēs. FlyCap prioritārās nozares ir ražošana, IT, veselības aprūpe un biznesa pakalpojumi.