www.ekoinvestors.lv
Dārza iela 2,
Rīga LV-1007
Latvija
T: +371 6784 3796
E: info@ekoinvestors.lv

Investīciju fondi

Eko Investors ir dibināts 2000. gadā un nodarbojas ar ieguldījumu fondu un uzņēmumu pārvaldīšanu. Līdz šim Eko Investors ir vadījis divu riska kapitāla fondu darbību, kas kopumā veica ieguldījumus vairāk kā 30 jaunos un strauji augošos uzņēmumos Latvijā.
Kompānijai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar finanšu, investīciju izvērtēšanas ekspertiem, juristiem, personāla vadības speciālistiem, uzņēmuma vadības speciālistiem, mārketinga speciālistiem, kā arī dažādu citu jomu ekspertiem.
Šobrīd Eko Investors nodarbojas ar jaunu investīciju projektu īstenošanu, piesaistot privātos investorus, kā arī ieguldot projektos savus līdzekļus.